top of page

Wie zijn we?

Overal in Vlaanderen, en in zowat de helft van de Limburgse gemeenten vind je een of meer evangelische gemeenten of gemeenschappen. En zo je nog niet van evangelische christenen gehoord hebt, dan misschien toch wel van de E.O. (de Evangelische Omroep) op TV.
 
De evangelische gemeenschap te Wijchmaal werd, samen met die te Peer en Meeuwen medio de jaren '70 gesticht door de Canadese zendeling Richard Haverkamp. Hij bracht opnieuw het evangelie zoals het destijds door de apostelen van Jezus Christus gepredikt werd. In de evangelische gemeenschap van Wijchmaal wordt de Bijbel, zonder er iets van af te doen of aan toe te voegen, als enige leidraad voor het dagelijks leven genomen. Daarbij krijgt de persoon Jezus Christus als Koning en Vriend de belangrijkste plaats toebedeeld. Men weet er zich verbonden met alle bijbelgetrouwe christenen, ook van andere kerken of groepen, in de EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen, die op haar beurt deel uitmaakt van de wereldwijde Evangelische Alliantie) en daarbuiten.
 
De leiding van de plaatselijke gemeente berust bij de gezamenlijke oudsten. Rekening houdend met het Woord van God en het advies van de gelovigen nemen zij de nodige besluiten in de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor wat in de gemeente geleerd en gedaan wordt.

Vragen? Meer informatie? 
bottom of page